Ta mig till mobilanpassad hemsida
Dela:

Datum och tider

Tid: Kl.10-17 (lunch 13-14)

Plats: Nalen, Stacken

 

 

Musikbranschens aktörer – vem gör vad och varför finns de?

Måndagen den 9 mars 2015

Kl. 10-13: Elisabet Widlund, SAMI

 • Musikbranschens ekonomi, export och sysselsättning
 • De fackliga organisationerna – Musikerförbundet, SYMF och TF
 • SAMI
 • Copyswede, Klys
 • STIM och dess huvudmän SKAP, FST och SMFF
 • IFPI, SOM och Skivbolagen
 • Musiksverige, Export Music Sweden
 • MMF och svenska managers
 • Livebranschen – bokarna och arrangörerna

 

Kl. 14-17: Ulrika Wendt, SAMI

 • Så fungerar ett upphovsrättssällskap
 • EU:s direktiv om kollektiv rättighetsförvaltning (”Sällskapsdirektivet”)

 

 

Verksamhetsutveckling

Måndagen den 13 april 2015

Kl. 10-17: Inger Rosell, IBRO

 • Presentation av dagen
 • Vad är verksamhetsplanering?
 • Varför ska man verksamhetsplanera?
 • Vem har ansvaret för verksamhetsplaneringen?
 • Hur arbetar man fram en verksamhetsplan?
 • Vad innehåller en verksamhetsplan?
 • Vad ska hända när verksamhetsplanen är klar?
 • Vilka förutsättningar har organisationen för att genomföra planen?
 • Hur kan organisationen behöva utvecklas?
 • Hur följer man upp verksamhetsplanen?
 • Vilken verksamhetsplanering behövs nästa år?
 • Sammanfattning och frågor

 

 

Styrelsearbete – så funkar det

Måndagen den 7 september 2015

Kl. 10-17: Torsten Örtengren, Styrelseakademien

 • Lagen om ekonomiska föreningar (vilken lagstiftning gäller för fackliga organisationer)
 • Föreningsstämman – varför är den så viktig och vad är dess roll?
 • Varför behöver vi en styrelse (styrelsens huvuduppgifter)?
 • Valberedningen – tillsättandet av rätt styrelse
 • Revisorerna – vilken funktion fyller dom?
 • Styrelsens ansvar – legalt och moraliskt
 • Styrelseordförandens roll
 • Styrelseledamoten och suppleanterna
 • VD:s roll och ansvar
 • Styrelsens huvuduppgift
 • Styrelsemötet – vad innehåller det?
 • Styrelseprotokollet – är det så viktigt?
 • Styrelsens arbetsordning & VD-instruktion
 • Styrelsens beslutsförhet
 • Styrelsens utvärdering – av det egna arbetet och av VD:s arbete
 • Hur skapar man ett gott samarbete i styrelsen?
 • Vilka risker finns?
 • Vem ansvarar för vad?
 • Styrelsen som arbetsgivare
 • Chef över kollegor

 

 

Musikens politik och mediehantering

Måndagen den 5 oktober 2015

Kl. 10-17: Johannes Hylander och Eva Cooper, NewRepublic

 • Hur ser det politiska landskapet ut efter valet?
 • Hur påverkar man politik på nationell och lokal nivå?
 • Hur kan du hantera medier i ditt påverkansarbete?
 • Hur agerar du i relation till medier?
 • Vad bör man tänka på vid en kris?

 

 

Ekonomi och juridik

Måndagen den 9 november 2015

Kl. 10-13: Lars Göran Palmér, LG Palmér

 • Läsa och förstå resultat- och balansräkning
 • Läsa och förstå årsredovisning
 • Kontrollbalansräkningen

 

Kl. 14-17: Håkan Hillerström, Independent Counsel Hillerström

 • Upphovsrätt
 • Arbetsrätt
 • Avtalsrätt
 • Kollektivavtal