Ta mig till mobilanpassad hemsida
Dela:

Från analog till digital marksänd radio

Från analog till digital marksänd radio – en plan från Digitalradiosamordningen SOU 2014:77

Digitalradiosamordningen har haft i uppdrag att utarbeta ett förslag till plan för övergång från FM-sändningar till marksänd digitalradio. SAMI har i sitt yttrande bland annat framfört att vi såg positivt på en övergång från marksänd radio till digital radio, men påpekade att det var viktigt att övergången inte gjordes på ett sådant sätt att det fanns risk för att radion skulle tappa lyssnare. Något som i sin tur kunde påverka musikanvändandet. Regeringen meddelade före sommaren att den inte tänker gå vidare med frågan om digital marksänd radio. Det betyder att förslagen i den utredningen som SAMI yttrat sig över läggs på is tills vidare.

 

Läs yttrandet i sin helhet ››