Ta mig till mobilanpassad hemsida
Dela:

§47

Användning av ljudupptagningar för offentligt framförande mm


47§ Oavsett bestämmelserna i 45§ första stycket och 46§ första stycket får ljudupptagningar användas vid:

  1. ett offentligt framförande, eller
  2. en överföring till allmänheten utom i fall då överföringen sker på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till ljudupptagningarna från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer.

Vid användning som avses i första stycket har framställaren samt de utövande konstnärer vars framförande finns på upptagningen rätt till ersättning. Om två eller flera konstnärer har samverkat vid framförandet, kan den rätt som tillkommer dem göras gällande endast av dem gemensamt. Mot den som har använt anordningen skall konstnärer och framställare göra gällande sina krav samtidigt.


Används en ljudupptagning vid överföring i form av en trådlös ljudradio- eller televisionsutsändning som samtidigt och oförändrat återutsänds (vidaresänds) till allmänheten trådlöst eller genom kabel gäller följande. Gentemot den som vidaresänder får krav på ersättning göras gällande endast genom sådana organisationer som företräder ett flertal svenska utövande konstnärer eller framställare. Organisationerna skall framställa kraven samtidigt med de krav som avses i 42 a§ femte stycket.


Bestämmelsen i 11§ andra stycket skall tillämpas i de fall som avses i denna paragraf. Denna paragraf gäller inte ljudfilm. Lag (2005:359).

 

Läs hela upphovsrättslagen här ››