Ta mig till mobilanpassad hemsida
Dela:

Upphovsrättslagen

Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, URL, ger en upphovsman uteslutande rätt att förfoga över sitt verk och göra det tillgängligt för allmänheten.

  • På musikområdet är upphovsmän främst kompositörer och textförfattare, vars rättigheter tillvaratas av Stim.
  • Lagen talar också om "upphovsrättens närstående rättigheter" som bland annat gäller utövande konstnärer, det vill säga artister och musiker - vars rättigheter tas till vara av SAMI - och producenter, representerade av Ifpi.
  • Huvudreglerna för de utövande konstnärernas rätt finns i lagens 45§.
    Där sägs att en utövande konstnärs prestation inte får spelas in, utsändas i radio/tv eller på annat sätt göras tillgänglig för allmänheten utan konstnärens samtycke. Paragrafen ger också skydd mot olovlig kopiering av inspelningar. 
  • För SAMI:s anslutna är lagens 47§ särskilt viktig. Där föreskrivs ersättningsrätt för utövande konstnärer och producenter då inspelningar används i radio/tv eller i andra offentliga sammanhang (t ex restauranger, hotell, diskotek). Det gäller även inspelningar som vidaresänds trådlöst eller i kabelsystem. 
  • Ersättningsrätten gäller under 70 år från det år inspelningen gjordes. 
  • SAMI och Ifpi, grammofonbolagens organisation, agerar gemensamt och samordnar avtalstecknande och insamling inom de områden där inspelad musik berörs. 
  • SAMI tillvaratar också utländska musiker och artisters rättigheter i Sverige.

         Här kan du läsa hela upphovsrättslagen