Ta mig till mobilanpassad hemsida
Dela:

Insamlingens förutsättningar

Grunden för SAMI:s insamling av upphovsrättslig ersättning till artister och musiker är 47 § i upphovsrättslagen. Denna bestämmelse kallas ibland för ”tvångslicens” eftersom artister och musiker inte kan neka någon att framföra deras inspelningar offentligt. Däremot måste den som framför inspelningen offentligt eller överför den till allmänheten betala för detta.

 

Upphovsrättslagen säger också att artister och musiker ska kräva betalning för användningen av deras inspelningar kollektivt, så kallad kollektiv insamling. I Sverige sköts denna insamling av SAMI. Dessutom ska artisters och musikers krav på betalning ställas tillsammans och samtidigt med dem som producerar inspelningarna, det vill säga musikbolagen (skivbolagen). SAMI samarbetar därför med musikbolagens intresseorganisation IFPI.