Ta mig till mobilanpassad hemsida
Dela:

Så arbetar SAMI

Upphovsrättslagen ger artister och musiker ett upphovsrättsligt skydd när de medverkat på en inspelning. De har rätt att få ekonomisk ersättning när musiken till exempel sänds i radio eller framförs offentligt. Genom att ansluta sig till SAMI ger artister och musiker SAMI i uppdrag att bevaka, tillvarata och administrera deras rätt till ersättning när inspelningarna används.

 

 

De anslutna anmäler sin medverkan på inspelningar till SAMI. Alla inspelningar dokumenteras via så kallade inspelningslistor och registreras i SAMI:s databas. Varje artist/musiker erbjuds överblick över sin diskografi via MinaSidor på SAMI:s webbplats. Här finns även information om hur mycket ersättning som betalas ut och från vilket insamlingsområde ersättningen kommer.

 

 

 

SAMI samlar in upphovsrättslig ersättning genom att teckna avtal med företag som använder musik i sin verksamhet och har i dag över 42 000 betalande musikanvändare. 

 

 

 

 

SAMI administrerar insamlingen för offentligt framförande i samarbete med IFPI Svenska Gruppen (International Federation of the Phonographic Industry). IFPI representerar producenterna och via dem samlar SAMI även in ersättning för musikers och artisters räkning när inspelad musik sprids via radio, tv eller sändning via internet. Den insamlade ersättningen delas sedan lika mellan SAMI och IFPI.

 

 

Utbetalning till artister och musiker baseras på rapporter om vilken musik som spelats, och de kommer från bland andra radio- och tv-företagen. Informationen i rapporterna kopplas ihop med uppgifterna i SAMI:s databas om vem som medverkat på inspelningen. Ersättningen fördelas enligt SAMI:s fördelningsregler och betalas ut till de medverkande. 

 

 

Fördelad ersättning betalas ut till artister och musiker. För de artister och musiker som är anslutna till sällskap i andra länder vidarebefordras ersättningen till respektive systersällskap, som betalar ut den till sina medlemmar.

Insamlad ersättning från utlandet fördelas i insamlingslandet och betalas igenom till berörda artister och musiker utan att några administrativa avdrag görs av SAMI.

 

SAMI har i dagsläget 44 bilaterala avtal med systersällskap runt om i världen och arbetar kontinuerligt med att säkerställa dess tillämpning och att teckna nya avtal.