Ta mig till mobilanpassad hemsida
Dela:

Vad gör Musiksverige?

2011-01-19 11:34:17

I höstas lanserades Musiksverige – en ny intresseorganisation som ska förmedla och driva den samlade musikbranschens frågor. Organisationen har till uppgift är att ge kommersiell svensk musik bästa möjliga förutsättningar att skapas, utvecklas och spridas. Men vad gör de egentligen?

 

Målet för det första verksamhetsåret är att etablera sig hos journalister och politiker som en naturlig samtalspartner när det gäller musikpolitik. 

 

- Musiksverige diskuterar nya lösningar med hela branschen i ryggen, men utan att representera en viss grupp, och har en lösningsinriktad och framtidsfokuserad inställning. Vi jobbar med politisk debatt inom tre områden: upphovsrätt, musikexport och utbildning, säger Elisabet Widlund, Musiksveriges VD.

 

- Svenskarna går över till lagliga musiktjänster i allt snabbare takt och olaglig fildelning och nedladdning minskar hela tiden. En av Musiksveriges viktigaste uppgifter är att delta i diskussioner om hur flera lagliga, digitala musiktjänster kan utvecklas eftersom vi tror att det kan leda till större valfrihet för musiklyssnarna och att de som skapar musiken får bättre betalt, säger Elisabet Widlund.

 

Musiksverige har också i uppdrag att sammanställa branschstatistik. Hittills har musikbranschen saknat samlad statistik över t ex försäljning, export och sysselsättning, men också rapporter om musikbranschens effekter på samhället. Musiksverige har påbörjat arbetet och målsättningen är att regelbundet presentera återkommande statistik och rapporter.

 

- Det är avgörande att vi får siffror som beskriver musikbranschen för att vi ska kunna argumentera hos politikerna för till exempel ökat stöd eller andra insatser, säger Elisabet Widlund.

 

Unik organisation i Norden

Musiksverige är i nuläget den enda musikbranschorganisationen i Norden, och många andra nordiska branschorganisationer är intresserade av att se hur organisationen arbetar. Musiksverige har bara varit igång i några få månader, men har tagits emot positivt av musikbranschen, och media har uttryckt att det verkligen saknats en person som kan tala för hela musikbranschen. Musiksverige har redan fått kommentera frågan om upphovsrätt tre gånger så mycket som de enskilda grundorganisationerna.

 

Musikverket - ett exempel

En av de första politiska frågorna som Musiksverige agerade i handlade om Statens Musikverk. Musiksverige har fört samtal om det kommande Statens Musikverk med Kulturdepartementet, musiklivet och Statens Musiksamlingar – den befintliga myndighet som ska utökas till Statens Musikverk den 1 maj 2011. Musiksverige har också bidragit med förslag på kandidater till tjänsten som generaldirektör och till ledamöter i Musikverkets kommande konstnärliga råd. 

 

Tre fokusområden

Branschen har ett stort behov av en plattform där man kan diskutera gemensamma frågor och en organisation som kan föra musikbranschens talan med en röst. Musiksverige har tre fokusområden – upphovsrätt, musikexport och utbildning. Men man ska dessutom samla musikbranschen, t ex genom att samla och förmedla information om hur musikbranschen ser ut och fungerar.

 

Upphovsrätt

Musiksverige arbetar för att främja upphovsrätten, så att bl a artister och musiker ska kunna leva på sitt yrke. Upphovsrätten är en självklar förutsättning för sysselsättning inom de kreativa och kulturella näringarna, och för ett stort och varierat musikutbud. 

 

Musikexport

För att kunna exportera mer svensk musik utomlands behöver musikbranschen kunna göra långsiktiga planer för exporten och det förutsätter en förändring i statens investeringar i svensk musikexport. Musiksverige kartlägger hur den svenska musikexporten ser ut, och vill bidra med förslag och kunskap som behövs för att det statliga musikexportstödet ska bli mer långsiktigt och stabilt.

 

Utbildning

Musiksverige undersöker vilken typ av kompetens och vilka branschanpassade utbildningar musikbranschen har behov av nu och i framtiden. Det görs bl a i dialog med musikhögskolor och politiker på utbildningsområdet.


Fakta

Musiksveriges grundare:

• SAMI (Svenska Artister och Musikers Intresseorganisation)
• Musikerförbundet
• SYMF (Sveriges Yrkesmusikerförbund)
• STIM (Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå)
• FST (Föreningen Svenska Tonsättare)
• SMFF (Svenska Musikförläggareföreningen)
• SKAP (Föreningen Svenska Kompositörer av Populärmusik)
• IFPI Svenska Gruppen (International Federation of the Phonographic Industry) och
• SOM (Svenska Oberoende Musikproducenter).


Källa: Musiksverige.org

Nyhetsbrev

Fyll bara i din e-postadress nedan, så får du också SAMI:s nyhetsbrev!