Ta mig till mobilanpassad hemsida
Dela:

Informationshantering

Musiker och artister

Information om enskilda musiker och artister används enbart i syfte att kunna identifiera dig så att vi kan betala ut rätt ersättning. Informationen behandlas självklart konfidentiellt.

 

Vi lämnar inte ut personuppgifter (såsom personnummer, adress etc) till utomstående utan ditt tillstånd. Om någon hör av sig och vill komma i kontakt med dig, meddelar vi dig, så att du själv kan kontakta vederbörande.

 

Våra databaser är slutna system och den lagrade informationen är endast tillgänglig för de personer hos SAMI som arbetar med registrering, identifiering och matchning för fördelning och utbetalning.


Du kan läsa mer om behandling av personuppgifter här

 

 

IPDA - International Performers' Database Association

IPDA utvecklar och underhåller en gemensam internationell databas (IPD) med information om utövare som medverkat på fonogram och/eller i film. Varje sällskap som är med i IPDA lägger in information om sina medlemmar i databasen. Genom bilaterala avtal mellan sällskapen kan sedan andra (utländska) sällskap ladda ner informationen och identifiera rättighetshavare. På så sätt slipper alla sällskap registrera alla utövare i sina lokala system. Idag är 31 sällskap, däribland SAMI, medlemmar i IPDA.

 

Musikanvändare

Information om enskilda musikanvändare används enbart i syfte att identifiera dig och ditt avtal så att du får en korrekt debitering. Informationen behandlas självklart konfidentiellt. Vi lämnar inte ut personuppgifter (såsom organisationsnummer, adress etc) till utomstående.

 

Våra databaser är slutna system och den lagrade informationen är endast tillgänglig för de personer hos SAMI som arbetar med registrering och fakturering.