Ta mig till mobilanpassad hemsida
Dela:

Valberedning

Föreningens valberedning utses av föreningsstämman som samtidigt fastställer valberedningens arbetsordning. Förslag till valberedningen kan lämnas via
e-post till adress valberedningen[at]sami.se

 

Valberedningen består av följande personer:

  • Pierre Ström, sammankallande
  • Gunnel Bohman 
  • Gunilla Törnfeldt 
  • Christer G Ohlsson 
  • Roger Palm