Ta mig till mobilanpassad hemsida
Dela:

Stadgar

SAMI skall, enligt sina stadgar, tillvarata och främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom:

  • att bevaka, tillvarata och administrera de rättigheter, som enligt lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk av den 30 december 1960 med efterföljande ändringar och tillägg tillkommer utövande konstnärer och som medlemmar direkt eller via facklig organisation överlåtit till SAMI;
  • att uppbära och fördela ersättningar som tillkommer medlemmar enligt ovan nämnda lag eller motsvarande utländsk lagstiftning;
  • att för dessa ändamål på motsvarande sätt även företräda utövande konstnärer, som ej är medlemmar i SAMI;
  • att verka för utvidgning och förbättring av utövande konstnärers rättsliga skydd;
  • att under utövande av sin verksamhet främja svenska artisters och musikers  yrkesintressen.SAMI utövar sin verksamhet i samarbete med motsvarande utländska organisationer.

 

SAMI skall även utöva sin verksamhet och fullfölja sina ändamål genom:

  • att ansluta rättighetshavare;
  • att registrera och underhålla information om rättighetshavarna och deras medverkan vid en inspelning på ett sätt som möjliggör en korrekt fördelning av medel som tillkommer dem;
  • att teckna avtal med motsvarande utländska organisationer;
  • att teckna avtal med musikanvändare;
  • att med egna projekt eller i samarbete med närstående organisationer främja svenska artisters och musikers yrkesintressen.

SAMI:s fullständiga stadgar som pdf ››