Ta mig till mobilanpassad hemsida
Dela:

Årsstämma 2012

Den 18 juni gick 2012 års stämma av stapeln på Nalen, drygt 30 SAMI-anslutna och -medlemmar deltog. Fullständigt protokoll presenteras senare.

 

Till styrelsen valdes:

 

Ordinarie ledamöter utvalda av fackförbunden

 • SMF - Jan Granvik (2 år)
 • SMF - Tommy Kaså (1 år kvar)
 • SYMF - Peter Eriksson (2 år)
 • SYMF - Erland Malmgren (1 år kvar)
 • TF - Gunnar Lundberg (2 år)
 • TF - Madeleine Wagemyr  (1 år kvar)

 

Övriga ordinarie ledamöter

Ulf Bjurenhed (1 år kvar)

Katarina Henryson (1 år kvar)

Per Herrey (1 år kvar)

Karin Inde (2 år)

Örjan Strandberg (2 år)

 

Suppleanter (1 år)

 • Maria Blom
 • Gunnel Boman
 • Jan Schaffer

 

 Valberedning

 • Mats Bergström
 • Jeanette Bjurling
 • Christer G Olsson
 • Roger Palm
 • Pierre Ström

 

Arbetsgruppen förslag om styrelsens sammansättning

Arbetsgruppens förslag godtogs av stämman. Förslaget måste dock godkännas även på nästföljande ordinarie årsstämma för att träda i kraft.

 

Styrelsens förslag om suppleanter

Styrelsens förslag godtogs av stämman.

 

Valberedningens förslag till stämman 2012

Stämman godtog förslaget

 

Förslag om arbetsordning för valberedning

Förslaget godtogs till största del av stämman. Förslaget om att stämman utser en sammankallande i valberedningen avslogs dock av stämman, vilket innebär att sammankallande utses av valberedningens ledamöter.

 

 

 

Dagordning › (pdf)

Arbetsgruppen förslag om styrelsens sammansättning › (pdf)

Styrelsens förslag om suppleanter › (pdf)

Valberedningens förslag till stämman 2012 › (pdf)

Förslag om arbetsordning för valberedning › (pdf)

SAMI:s årsredovisning 2011 ›