Ta mig till mobilanpassad hemsida
Dela:

Kommun

Kommuner anordnar flera olika typer av aktiviteter som alla kan ta del av. Den gemensamma nämnaren är ofta musiken som spelar stor roll för att göra besökarens upplevelse så positiv som möjligt.      

För inspelad musik som spelas inom den primärkommunala verksamheten eller förvaltningen finns avtal tecknat mellan SAMI/Ifpi och Sveriges Kommuner och Landsting.

 

Gym i simhall/gruppträning i simhall

Kommunavtalet omfattar inte musik i gym i simhall eller musik i samband med vattengymnastik eller annan gruppträning (oavsett huvudmannaskap). För sådan verksamhet ska separat musiklicens tecknas.
Läs mer om musik i gym och motionslokaler.

 

Festivaler och marknader 

Kommunavtalet omfattar inte inspelad musik som framförs i samband med festivaler och marknader där kommunen är arrangör eller uppdragsgivare. Det kan till exempel vara inspelad musik som spelas i serveringstält och salustånd, i samband med artistuppträdande, dj-konsert eller annan underhållning eller i dans- eller partytält. För sådan verksamhet ska separat musiklicens tecknas.

Läs mer om musik på festivaler och marknader.

 

Företag med nyttjanderättsavtal

Företag som har nyttjanderättsavtal med kommunen omfattas inte av kommunavtalet. Sådan hyresgäst/arrendator ska teckna separat musiklicens för den aktuella verksamheten.