Ta mig till mobilanpassad hemsida
Dela:

Utlandsutväxlingen - så fungerar det

Processen för utväxling av ersättning mellan olika länder kan se olika ut, beroende på hur långt varje systersällskap har kommit med sin systemutveckling. Grunden i utväxlingen är dock densamma. 

 

Innan utväxlingen kan börja

Först och främst krävs det att det finns en lagstiftning, som skyddar inspelade verk och prestationer, för att någon ersättning över huvud taget ska kunna bli aktuell. Vår svenska upphovsrättslag gäller just bara i Sverige, men den gäller inte bara svenska inspelningar utan även när utländska inspelningar framförs i Sverige.

 

Eftersom lagstiftningarna skiljer sig åt mellan olika länder behöver man enas om vissa förutsättningar för att en inspelning ska anses skyddad internationellt. Där har vi Romkonventionen till hjälp, som enkelt förklarat är grunden till SAMI:s möjligheter att samla in ersättning internationellt. 

 

Läs mer om Romkonventionen på WIPO:s webbplats ›› 

 

När det finns lagstiftning på plats måste det det också finnas en organisation som tilldelats uppdraget att förvalta och bevaka utövarnas rättigheter. SAMI:s internationella avdelning förhandlar fram avtal med systersällskapen och kommer överrens om hur och när utväxlingen ska ske och vilka ersättningar det gäller. 

 

Spelrapporter och recording claims

En gång per år skickar sällskapen spelrapporter till varandra, det är rapporter om vilka låtar som spelats under föregående år. Det som spelats i utländska radio- och tv-kanaler rapporteras alltså först till den inhemska organisationen som bearbetar och identifierar medverkande och slutligen skickas rapporter vidare till systersällskap i olika länder.


Rapporterna läses sedan in och matchas i respektive sällskaps system, för att identifiera vilka inspelningar som just deras rättighetshavare medverkar på. För att kvaliten ska vara så bra som möjligt arbetar SAMI även med de inspelningar som inte har fått träff. De inspelningar som vi vet att någon SAMI-ansluten medverkar på, men som av olika anledningar inte finns i vårt system sedan tidigare, identifieras och registreras. 


De identifierade inspelningarna skickas tillbaka till organisationerna tillsammans med medverkandeinformation (så kallad recording claims). Normalt skickar man endast medverkandeinformation för sina egna rättighetshavare eftersom det är dessa man ”claimar” ersättning för. 


Informationen bearbetas och sparas för att sedan avräknas enligt organisationernas egna fördelningsregler. När avräkningen är gjord skickas äntligen ersättningen, normalt en gång per år, sammanställd med ett belopp per person. Medlemsservice gör en grundlig kvalitetskontroll och betalar sedan ut ersättningen i nästkommande utbetalning. 


Utländska fördelningsregler

Fördelningsreglerna skiljer sig åt från land till land, bland annat gällande rollkoder samt om man använder sig av poäng- eller procentfördelning. För att underlätta utväxlingen översätts de lokala rollkoderna vanligtvis till internationella rollkoder innan de skickas. Eftersom ersättningen avräknas enligt respektive organisations egna fördelningsregler, baserat på deras lagstiftning och insamlingsområden, går det inte att jämföra med ersättningen man får från Sverige och det går heller inte att förutse hur mycket man kommer att få.

 

För dig som är ansluten

Som ansluten till SAMI bevakar vi din rätt till ersättning både i Sverige och utomlands, och således omfattas du automatiskt av SAMIs bilaterala avtal. Det innebär att det räcker för dig att vara ansluten till SAMI och du behöver inte ansluta dig även till de utländska organisationerna. Däremot är det viktigt att se till att vi har fullständig information om din medverkan på inspelningar, även de som kanske inte släpps just i Sverige, som t.ex. bonus låtar på ett album.

 

Om du har medverkat på en utländsk inspelning måste du meddela detta till oss. Klicka här för mer information.

 

Utländska musiker på svensk inspelning?

Kom ihåg att det är lika viktigt att ange utländska artister och musiker på inspelningslistan som att ange de svenska. De har lika stor rätt till ersättning som du, skillnaden är att deras ersättning skickas till den organisation som företräder dem. Kontakta gärna Medlemsservice om du har frågor!

Registreringsformulär för utländska inspelningar

Popup-blockerare kan hindra att sidan öppnas. Gå till sami.se/MinaSidor ››

Vanliga frågor