Ta mig till mobilanpassad hemsida
Dela:

Internationella avtal

Du behöver bara vara med i SAMI

SAMI har avtal med över femtio systersällskap i andra länder världen över. Dessa samlar in ersättning när SAMI-anslutna artisters och musikers låtar spelas utomlands. På samma sätt samlar SAMI in och fördelar ersättning till utländska artister och musiker när inspelningar från andra länder används här i Sverige. 


Som rättighetshavare behöver du alltså bara vara med i SAMI för att få dina rättigheter även i andra länder bevakade.

 

 

SAMI:s utväxlingsavtal 

 Land

Organisation

Typ av avtal

Argentina

AADI B
Belgien  PlayRight A
Brasilien  ABRAMUS A
Chile  AIE SCI A
Costa Rica  AIE Costa Rica  A
Danmark  GRAMEX Denmark A
Dominikanska Republiken  AIE SODAIE A
Ecuador  AIE SARIME A
El Salvador  AIE ARIES A
Estland  EEL A
Finland  GRAMEX Finland A
Frankrike  ADAMI A
Frankrike  SPEDIDAM A
Guatemala  AIE MUSICARTES A
Grekland  Apollon/Dionysos/Erato B
Irland  RAAP A
Island  SFH A
Italien  Nuovo IMAIE A
Japan  CPRA A
Kanada  ARTISTI A
Kanada  ACTRA A
Kanada MROC A
Kroatien  HUZIP A
Lettland  LaIPA A
Litauen  AGATA A
Mexiko  AIE ANDI A
Mexiko  AIE EJE A
Nederländerna  SENA A
Norge  GRAMO A
Norge  NORWACO A
Panama  AIE PANAIE A
Paraguay  AIE Paraguay A
Peru  AIE SONIEM A
Polen  SAWP/STOART A
Portugal  GDA A
Rumänien 

CREDIDAM

A
Ryssland 

VOIS

A
Schweiz  Swissperform A
Serbien PI A
Slovenien Zavod IPF A
Slovakien  SLOVGRAM A
Spanien  AIE A
Storbritannien  PPL A
Sydkorea FKMP A
Tjeckien  INTERGRAM A
Tyskland  GVL A
Ungern  EJI A
Uruguay  AIE SUDEI A
USA AARC A
USA AFM & SAG-AFTRA   The Fund A
USA SoundExchange A
Venezuela  AIE Avinpro A
Österrike  LSG A
     

A-avtal – Ersättningar till identifierade rättighetshavare utväxlas mellan länderna
B-avtal – Ersättningarna stannar kvar i respektive land och fördelas där

Registreringsformulär för utländska inspelningar

Popup-blockerare kan hindra att sidan öppnas. Gå till sami.se/MinaSidor ››

Vanliga frågor