Ta mig till mobilanpassad hemsida
Dela:

Reklamation

På SAMI gör vi vårt yttersta för att våra anslutna och medlemmar ska vara nöjda. Vi följer de regelverk som finns och eftersträvar en hög kvalitet i allt vi gör. Trots det kan det uppstå situationer då du som rättighetshavare inte är nöjd och vill göra en reklamation.

För att en reklamation ska kunna behandlas så effektivt och snabbt som möjligt gäller följande:


Alla reklamationer ska göras skriftligen och ställas till:

SAMI

Att: Medlemsservice

Söder Mälarstrand 75

118 25 Stockholm

 

Alternativt: reklamation@sami.se

 

Reklamationen ska innehålla tydliga uppgifter om:

  • vem som reklamerar, med aktuella kontaktuppgifter
  • vad som reklameras
  • grunder och yrkande för reklamationen, det vill säga varför du anser något är fel och hur rättelse bör ske

 

SAMI bekräftar inom en vecka att reklamationen kommit in. Om inga särskilda omständigheter föreligger besvaras reklamationen inom fyra veckor.

 

Ibland beror reklamationen på ett utländskt upphovsrättssällskaps agerande. Eftersom vi då är beroende av deras reklamationshantering kan handläggningen ta längre tid. Om reklamationen är mer komplicerad än normalt kan det också dröja längre än fyra veckor innan reklamationen besvaras. Vi informerar dig i så fall om orsaken till tidsåtgången, vilka åtgärder som vidtagits och när vi tror att du kan få ett besked. Svårbedömda frågor eller frågor av principiell karaktär hänvisas direkt till SAMI:s reklamationsutskott, se nedan, och du kommer att bli särskilt informerad om detta sker.

 

Överklagande och särskilt svårbedömda frågor

Om du inte är nöjd med SAMI:s beslut eller om reklamationen avslås, har du rätt att inom två månader från beslutet lämna in ett överklagande till SAMI:s reklamationsutskott. Utskottet bereder frågan för SAMI:s styrelse som därefter fattar beslut i ärendet. Vid svårbedömda frågor eller frågor av principiell karaktär som SAMI:s kansli inte kan ta hand om, se ovan, hänskjuts ärendet direkt till SAMI:s reklamationsutskott. På samma sätt som vid ett överklagande bereder utskottet då frågan för styrelsen som sedan fattar ett beslut. För dessa ärenden finns ingen möjlighet till överklagande inom SAMI utan istället hänvisas till rättslig prövning i domstol. 

 

Reklamationsutskottet består av tre och max fyra personer från SAMI:s styrelse samt vid behov SAMI:s VD eller operativa chef, jurister, och/eller annan behörig personal från kansliet. Dessa sammanträder i samband med SAMI:s ordinarie styrelsemöten (om behov finns) för att hantera överklaganden.

 

Ett överklagande till reklamationsutskottet ska göras skriftligen och innehålla yrkande och grunder för överklagandet. Det ställs till VD på SAMI och behandling ska påbörjas inom en tid av tre månader.

 

Rättslig prövning

SAMI:s och/eller styrelsens beslut fråntar inte rättighetshavaren att få ärendet prövat i allmän domstol.


Har du frågor om reklamationer, kontakta oss på Medlemsservice.

Popup-blockerare kan hindra att sidan öppnas. Gå till sami.se/MinaSidor ››

Vanliga frågor