Ta mig till mobilanpassad hemsida
Dela:

Rollkoder & poäng

 

 Medverkandesätt    

Rollkod

Poäng

Gäller för

 Soloartist

S

 7

Huvudartisten

 Dirigent

D

 5

Medverkande som dirigerat kör eller orkester 

 Kapellmästare

K

 3

Medverkande som agerat som ledare av sång- eller instrumentalgrupper 

 Gruppmedlem

G

 1-6

Flera personer ingår i huvudakten, t ex ett band eller orkester. Poängen påverkas av antal gruppmedlemmar - se tabell nedan.

 Musiker

M

1

Medverkande som inte ingår i huvudakten,
t ex studiomusiker eller körmedlemmar 

 Studiodirigent

P

1

Icke ljudande medverkan – utövande producent (Rollkoderna omfattar inte tekniska insatser som mixning eller liknande åtgärder med en redan gjord inspelning. Rollkoden omfattar inte heller olika typer av insatser som sker före inspelningstillfället, exempelvis instruktioner till övriga medverkanden. Det är den konstnärliga påverkan i själva inspelningsögonblicket som omfattas av ersättningsrätten. Notera att en ljudande producent, d v s som programmerar ljud, ska registreras som musiker)

 

 

Poäng för grupper

 Medverkandesätt    

Poäng

 

 Duo

2x6p

 

 Trio

3x4p

 

 Kvartett

4x3p

 

 Kvintett/Sextett

5-6x2p  
 Septett/Oktett 7-8x2p  

 Nio eller fler i grupp

1p var  

Popup-blockerare kan hindra att sidan öppnas. Gå till sami.se/MinaSidor ››

Vanliga frågor