Ta mig till mobilanpassad hemsida
Dela:

Fördelning

SAMI får löpande spelrapporter från bland andra radio- och tv-företagen. Rapporterna innehåller uppgifter om vilka skivor, vilka skivspår och hur många minuter skivorna spelats. Informationen i rapporterna kopplas ihop med uppgifterna i SAMI:s databas om vem/vilka som medverkat på inspelningen.

 

Beroende på vilken uppgift en person haft på inspelningen anges olika rollkoder redan på inspelningslistan, där olika rollkoder ger olika poäng. Antal poäng multipliceras med antal spelade minuter och utgör det sammanlagda poängtalet. 

 

De pengar SAMI samlat in under året fördelas sedan utifrån dessa poäng. Beroende på hur mycket pengar som samlats in under året blir varje spelminut alltså olika mycket värd från år till år. Ersättningen betalas sedan ut till de medverkande.


För artister och musiker som är anslutna till sällskap i andra länder vidarebefordras ersättningen till respektive systersällskap, som betalar ut den till sina medlemmar. 

 

Läs mer om rollkoder och poäng ››

Popup-blockerare kan hindra att sidan öppnas. Gå till sami.se/MinaSidor ››

Vanliga frågor