Ta mig till mobilanpassad hemsida
Dela:

Arv

Ersättningsrätten går i arv

En inspelning är skyddad i 70 år från året då inspelningen gjordes. Om artisten eller musikern avlider före skyddstidens utgång är det istället arvingarna som har rätt till ersättning. För att SAMI-ersättning ska kunna betalas ut till arvingar behöver vi information om vem eller vilka som övertar ersättningsrätten.

 

Du måste styrka arvsrätten

Den som har arvsrätt måste kunna styrka sin rätt. Därför behöver SAMI en kopia på en registrerad bouppteckning. Första sidan räcker oftast, förutsatt att samtliga dödsbodelägare framgår samt att skatteverkets stämpel syns.

 

Arvskifte

I de fall det finns fler än en arvinge behöver SAMI även en arvskifteshandling. Handlingen ska vara undertecknad av samtliga dödsbodelägare. SAMI arvskiftar inte, vilket innebär att SAMI aldrig på eget initiativ gör den procentuella fördelningen av ersättningen mellan arvingar.
 
Ibland kan det dröja innan arvskiftet blir klart. I sådana fall kan dödsbodelägarna gemensamt utse ett ombud som förvaltar dödsboet. Genom en ombudsfullmakt får ombudet rätt att ta emot SAMI-ersättning för dödsboets räkning. Fullmakten måste vara undertecknad av samtliga dödsbodelägare. 

Popup-blockerare kan hindra att sidan öppnas. Gå till sami.se/MinaSidor ››

Vanliga frågor