Det här är en förenklad version där du lättare kan överblicka resultatet.
För resultatet i sin helhet läs årsredovisningen ››

Dela:

Anslutna till SAMI

Alla som medverkat på en inspelning kan ansluta sig till SAMI och få den ersättning artister och musiker har rätt till när deras musik framförs offentligt. SAMI-karriären börjar genom att man fyller i SAMI:s ansökningsformulär ››

Antal anslutna i slutet av 2014:

(+6%)


Utveckling av antal anslutna de senaste fem åren


Inspelningslistor

En inspelningslista fylls i av producenten eller någon av de medverkande på inspleningen, och rapporteras till SAMI. Inspelningslistan är underlaget som gör att rätt ersättning kommer till rätt person. Inspelningslistan fylls enklast i online ››


Totalt antal registrerade inspelningslistor:


Sammanlagt antal låtar på inspelningslistorna:


Musikanvändning

När musik spelas offentligt, till exempel på en bar, restaurang, butik, varuhus, frisörsalong, gym, hotell eller nattklubb, tecknas musiklicens med SAMI. Licensen tecknas via SAMI:s online formulär ››


Antal kunder som betalar för offentligt framförande:


Antal nya avtal under 2014:


Insamling

SAMI samlar in ersättning för offentligt framförande genom att fakturera musikanvändarna. Ersättning samlas också in från andra områden som till exempel när inspelad musik sprids via radio, tv eller sändning via internet i Sverige, men också när SAMI-anslutnas musik spelas utomlands, via SAMI:s systersällskap i andra länder. Läs mer om hur SAMI jobbar för artister och musiker i utlandet på sidorna om utlandsersättning ››


Insamlad och upplupen ersättning 2014:


Intäktsområden 2014:

1. Offentligt framförande69,5 milj
2. Internationella ersättningar48 milj
3. Public service33,5 milj
4. Kommersiell radio10,5 milj
5. Övrig radio / tv2 milj
6. Webb- och simulcasting5,5 milj
7. Fonogramersättning2,5 milj
8. Privatkopieringsersättning8 milj
9. Kabelersättningar1,5 milj

Insamling från utlandet:

(+28%)


Antal internationella avtal:


Samarbete

SAMI och IFPI Sverige samarbetar och delar på de insamlade medlen för offentligt framförande. SAMI samlar in ersättning från de verksamheter som spelar musik och IFPI Sverige samlar in ersättning när inspelad musik sprids i radio, tv och sändning via internet i Sverige.


Utveckling av insamlad ersättning samtliga intäktsområden 2010-2014

Belopp i tkr

  1. Offentligt framförande
  2. Internationell ersättning
  3. Radio, tv, internet, kabel
  4. Kompensationsersättning
  5. Övrigt

Utbetalning

Artister och musiker får ersättning för sin medverkan på inspelningen när den framförts offentligt. Utbetalningarna baseras på rapporter från bland annat radio- och tv-företagen om vilken musik som spelats. Läs mer om utbetalningar och datum på sidan om utbetalningar ››.


Total utbetalning

Betalades ut 2014, men samlades
in under 2013 eller tidigare.

(+21%)


Utveckling av utbetald ersättning de senaste fem åren


Antal SAMI-anslutna som fick ersättning:


Antal SAMI-anslutna som fick ersättning för första gången:


Av de anslutna som fick ersättning var 74% män och 26% kvinnor.


Av de artister som mottog högst (topp 30) SAMI-ersättning var 47% kvinnor.

Det är en ökning med 27% från föregående år.